Услугите, които можем да ви предложим

-Промишлени монтажи
-Индустриално строителство

 В сглобяване на метални конструкции да пише
„ Издигане на колони, повдигане на стоманени греди , свързване на вторична конструкция, коригаране на отклоненията на първичната конструкция.
-Водещо контролно качество:
Отклонението на първичната конструкция трябава

Да отговаря на спецификациите и изискванията за дизайн, а болтовоте трябва да бъдат затегнати до определения въртяш момент.
Всички служители са обучени и притежават съответните сертификати:
-всички работници имат право да работят на височина
-ръководители, бригадири, монтажници, имат 2ра група за безопоасност при работа на височина;
-заварчиците имат нужните сертификати

панели

покривна ламарина

полокарбонати

Essay Writing Service Reviews – Tips on How to corretor texto Choose the Best Professional Essay Writing Service Students in universities and colleges who are

Виж повече