Дейности свързани с инвестиционното проектиране

Строителна-инжерна компания ЕКМ е специализирана в дейности свързани с инвестиционното проектиране в следните етапи:

 • Предварително инвестиционно проучване;
 • Задание за проектиране;
 • Изготвяне на идеен проект;
 • Изготвяне на технически проект;
 • Изготвяне на цялостната концепция за логистика и подготовка на строителната площадка;
 • Реализация и въвеждане в експлоатация.

Други важни особености при инвестиционното строителство

Повечето технически или работни инвестиционни проекти трябва да се съгласуват с главния архитект на общината, както и самото издаване на разрешение на строеж. Идейният инвестиционен проект може да бъде основание за издаване на разрешение за строеж, ако за него е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план и изискванията към строежите, съгласно нормативните изисквания за:
 • Функционалност;
 • Транспортна достъпност;
 • Опазване на околната среда;
 • Здравната защита;
 • Както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта

Строителство срещу обезщетение

Предлагаме различни възможности за строителство срещу обезщетение. Ако разполагате с комуникативен имот за строителство, не се колебайте да се свържете с нас.

С какво можем да ви бъдем полезни?

Направете запитване, като попълните полетата на формата и ние ще Ви върнем отговор до 48 часа.